Референтна листа


Пелетите како гориво се обновлив извор на енергија, со чисто согорување и УБЕДЛИВО најниска цена во споредба со сите други енергенси.

Трендовите за заштита на животната средина, глобалното затоплување, енергетската безбедност и константниот пораст на цената на нафтата во последните десет години ги натераа многу земји повторно да се свртат кон пелетите и да се обнови нивното производство. Речиси секојдневно се откриваат сè поголем број биомаси што можат да се користат во производството на пелети поради што се проширува нивната примена во секојдневниот живот.

Со цел да се добие подобар увид и лично да се уверите во квалитетот и сигурноста на котлите и пелетите, во оваа референтна листа спомнавме дел од корисниците:

Mimaco пилевина
Градинка Берово
Градинка Јурумлери
Кафе Бар „My Place“
Млекарница Прилеп
„Напредок“ Тетово
Оранжерија Китка
Петровец МАК
Пресидент Косово
Рено МАК
Станбен објект
Тениско игралиште
Хотел „Тасино Чешмиче“
Градинка - Виница 2 х 150 KW Основно училиште - Виница 2 х 250 KW
Градинка во Јурумлери - Скопје 100 KW Градинка - Берово 120 KW
Градинка во с. Моноспитово -општ. Босилово 35 KW Основно училиште во општ. Брвеница 100 KW
Општинската зграда во општ. Брвеница 60 KW Хотел "Тасино чешмиче" - Скопје 300 КW
Хотел “Премиер” - Битола 150 KW Хотел “Премиер Центар” - Битола 120 KW
Млекарница - Прилеп 100 KW Млекарница - Битола 100 KW
Печатница "Напредок" - Тетово 2х100 KW ПЗУ “Ангеловски” - Скопје 80 KW
Производствен погон “Дијаг доо” - Скопје 35 KW Печатница “Дата Понс дооел”- Скопје 250 KW
Производствен погон “Микротим” - Куманово 100 KW Индивидуална куќа во нас. Чаир - Скопје 60 KW
Индивидуална куќа и продавница во Демирхисар 35 KW Индивидуална куќа на Водно - Скопје 35 KW
Викенд куќа во с. Соње - Скопје 25 KW Фабрика за чевли - Штип 60 KW
Пица бар “Буре” - Битола 35 KW Индивидуални куќи - Русе, Теарце 2 х 35 KW
Индивидуална куќа - Муртезан Исмаили, Тетово 35 KW Кафе бар - Африм, Тетово 35 KW
Оранжерија - ИЗ Китка, Скопје 150 KW Фарма за пилиња - Палестина 100 KW
Индивидуална куќа - Палестина 35 KW Училиште во Брвеница - општ. Брвеница 100 KW
Фабрика за картонажа "Дами Пак" - Пробиштип 150 KW Хотел "Кичево" - Кичево 180 KW
Тениско игралиште во нас.Аеродром - Скопје 180 KW Кафе бар "Крем кафе" - Скопје 60 KW
Ресторан во Чаир (камин на пелет) - Скопје 55 KW Деловен објект - Косово 60 KW